Organisasjon og kommunikasjon

Se hvem vi er

Vi har en rekke funksjoner som jobber med kommunikasjon, organisasjonsutvikling, HR og bemanningsplanlegging.

JPD00880

Organisasjonsutvikling

Denne enheten er ansvarlig for å utvikle og drifte TV 2 Læring, som er vår interne plattform for læring, kompetanseutvikling og kurs. Organisasjonsutvikling er også ansvarlig for TV 2s employer branding og samarbeidet med de andre medlemmene i medieklyngen i Media City Bergen.

Kommunikasjon

Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for ekstern kommunikasjon om mediehuset TV 2, våre datterselskaper, TV 2s leder- og redaktørgruppe, intern kommunikasjon samt myndighetskontakt.

HR

HR jobber for TV 2s mål om å være en attraktiv arbeidsplass. Vi er en strategisk samarbeidspartner for ledelsen og har ansvar for utvikling, forbedring og profesjonalisering av HR-prosesser og lederstøtte.

Vi fokuserer blant annet på effektiv håndtering av administrative HR oppgaver, herunder automatisering av prosesser. Vi jobber løpende for å bli mer datadrevet og bruke innsikt og analyse til å forbedre organisasjonen og optimalisere våre prestasjoner.

HR jobber for å:

  • Tiltrekke de beste talentene til riktig tid
  • Utvikle våre medarbeidere
  • Holde våre medarbeidere engasjert og motivert
  • Utvikle organisasjonen til å underbygge fremtidige behov, herunder støtte i utviklings- og endringsprosesser

Bemanning

Vi har en egen avdeling som har ansvar for bemanningsplanlegging av TV 2s ansatte. Medarbeidere i bemanningsavdelingen utarbeide turnuser og arbeidsplaner i tråd med relevante regelverk og sørger for proaktiv oppfølging mot ledere knyttet til overholdelse av lover og regler. Avdelingen er organisert inn under HR.

Interessert i å jobbe hos TV 2?
Ledige stillinger
Åpen søknad