Arild Rugsveen er ansatt som prosjektleder i TV 2 Digital

Rugsveen har en mastergrad i Entertainment Design & Technology. Nå blir han prosjektleder for Nyheter i TV 2 Digital.

-
Arild Rugsveen

Hvorfor valgte du å begynne i TV 2?

Jeg setter veldig pris på gode, faglige utfordringer og et godt sosialt miljø på arbeidsplassen. Etter å ha samarbeidet med TV 2 over flere år så jeg at det var mulig å dekke disse behovene der. I tillegg er TV- og mediebransjen i en rask og spennende utvikling, og jeg føler at både min erfaring og mine egenskaper passer godt inn i et slikt landskap – at jeg kan være til nytte og bidra, men samtidig lære mye og utvikle meg selv. Etter å ha vært konsulent i noen år er det også deilig å finne et litt mer permanent prosjekt som jeg kan påvirke over tid, samtidig som TV 2 med sine betingelser og velferdsordninger gir en trygghet for meg og familien.

Hvilke forventninger har du til jobben og TV 2 som arbeidsplass?

Med tanke på hvilken omstilling mediebransjen står i og i tillegg en unntakstilstand rundt koronavirus og konsekvensene det innebærer for samhandling i og på tvers av organisasjoner, så forventer jeg at det kan bli en krevende, men også veldig spennende tid i TV 2 fremover. Min erfaring er dog at vi er flinke til å tilpasse oss dersom vi går inn i noe med et åpent og løsningsorientert sinn. Av TV 2 forventer jeg at vi fortsetter å utforske og satse på nye måter vi kan tilby og presentere innhold for det norske folk på, slik at vi beholder og helst øker vår posisjon i markedet. Som arbeidsplass håper jeg at TV 2 fortsetter å legge til rette for god medarbeiderutvikling, høy trivsel i arbeidsdagen og høy kvalitet på interne arrangementer. Det jeg har sett av dette hittil har vært veldig bra.

Du har jo jobbet med ulike prosjekter hos oss i fire år allerede - hvilke faglige utfordringer setter du mest pris på her?

I TV 2 så består de faglige utfordringene blant annet av et høyt tempo, høy grad av konkurranse fra andre aktører og nye tjenester, og en rask teknologisk utvikling som muliggjør helt nye former for produksjon og presentasjon av innhold. Det er utfordrende å holde seg oppdatert og ta de riktige veivalgene i et slikt landskap, men også gøy. I den tiden jeg har samarbeidet med TV 2 som konsulent har TV 2 i økende grad vist en vilje og evne til å satse og ta sjanser for å henge med i konkurransen. Det stiller krav til oss som er med på å bygge tjenestene, men det er også en tillitserklæring til de ansatte når vi får friheten til å tenke nytt. På toppen av det hele kommer den evige jakten på balanse mellom hva sluttbrukerne ønsker og trenger, og hva forretningen til TV 2 har behov for. Det er en spennende utfordring, og forhåpentligvis klarer vi å finne gode løsninger på det – det er i alle fall ambisjonen.

Interessert i å jobbe hos TV 2?
Ledige stillinger
Åpen søknad