Endre Oppen er ny forretningsutvikler i TV 2

- Jeg ser frem til å få være med på å utvikle TV 2 som selskap og å påvirke retningen til bransjen, sier Oppen.

-
Bilde oppen1

Endre Oppen har syv års erfaring som konsulent for BCG og PWC med fokus på strategi og forretningsutvikling innenfor media, teknologi, telekom, bank og finans. Nå er han ansatt i Økonomiavdelingen i TV 2, og skal jobbe med forretningsutvilking på tvers av hele selskapet.

Hvorfor valgte du å begynne i TV 2?

Jeg valgte å begynne i TV 2 fordi det er en av Norges mest kjente merkevarer, som driver innenfor en bransje som er midt oppe i en veldig spennende utvikling. Jeg har tidligere jobbet mye med strategi og forretningsutvikling i andre forbrukerorienterte bransjer, og ser veldig fram til å få være med på utvikle TV 2 som selskap og påvirke retningen TV- og mediebransjen skal ta fremover. Som selskap er TV 2 stor nok til å ha stor betydning for bransjen i Norge, men samtidig liten nok til å ha raske beslutningsprosesser og smidigheten til å kunne endre seg raskt. Sist men ikke minst fikk jeg et veldig godt av de kollegaene jeg møtte under ansettelsesprosessen – et inntrykk som bare har blitt forsterket den første tiden.

Hvilke forventninger har du til jobben og TV 2 som arbeidsplass?

Gjennom min rolle som forretningsutvikler på tvers av hele konsernet håper og tror jeg at jeg at jeg kommer til å lære mye om hvordan et moderne mediehus fungerer - fra hvordan nyhetssendinger produseres via utvikling av brukervennlige digitale plattformer til forhandlinger med TV-distributørene. Jeg ser fram til å diskutere med og å bli utfordret av smarte kollegaer med store visjoner og lang erfaring, og tror jeg vil trives godt i et selskap med en uformell kultur med stor takhøyde og humørfylte ansatte
Interessert i å jobbe hos TV 2?
Ledige stillinger
Åpen søknad