Hvordan jobber vi med lederutvikling i TV 2?

Her får du et innblikk i hvordan TV 2 løser lederutvikling digitalt, og hva våre ledere tenker om god ledelse.

-
Dettebildetdeichman
Ledere samlet i TV 2s valgstudio på Deichman, for å diskutere ledelse som fremmer fellesskap og samarbeid. Foto: Johanne Ekrol Lofthus

Å være en god leder er krevende, og gode verktøy er alfa og omega i en leders hverdag. Her får du et innblikk i hvordan TV 2 løser lederutvikling digitalt, og hva våre ledere tenker om god ledelse.

– TV 2 står overfor mange komplekse problemstillinger i en krevende bransje. I en slik sammenheng tror jeg god ledelse handler om å se at man ikke sitter med svarene selv, men at det handler om å sette retning og tydelige mål, og sikre at medarbeiderne har rammene som skal til for å løse problemstillinger sammen på tvers av avdelinger, fagområder og team, sier forretningsutvikler Vilde Feet.

Videre forteller Vilde at hun mener god ledelse også handler om å bygge tilhørighet, felleskap og få hver enkelt til å forstå hvordan og hvorfor jobben de gjør er viktig for helheten i TV 2.

120 ledere deltok på TV 2s digitale ledersamling denne uken, som var bygget rundt to hovedtemaer:

1. Målstyring, og trening på å sette gode mål med mening.
2. Ledelse som fremmer samarbeid og fellesskap.


TV 2 jobber med å innføre målstyring som verktøy i hele organisasjonen. Den første dagen trente alle lederne på hvordan å sette mål, nøkkelresultater og finne tiltakene som bringer oss nærmere målet.

Den andre dagen handlet om TV 2-verdien «fellesskap» og ledelse som skaper god samhandling i og på tvers av team. Fellesskap er en av seks grunnleggende verdier i TV 2, hvor de resterende er mot, lidenskap, ansvarlighet, åpenhet og nysgjerrighet.

– Vi har fortsatt et stykke arbeid foran oss for å skape en bedre kultur for tverrfaglig samspill, men vi er på vei og jeg tror vi vil lykkes. For det er et helhjertet ønske blant alle ledere jeg snakker med om å sprenge siloer og skape et samlet TV 2 med felles mål og en sterk lagfølelse, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

På spørsmål om hva som bør gjøres for å rive ned siloene, svarer Vilde Feet følgende:

– Ett ord: Nysgjerrighet. Jeg tror det handler om at hver og en stiller spørsmål, både ledere og medarbeidere, for å forstå hva andre i TV 2 trenger av deg og din avdeling for å nå de felles målene man har satt.

Vilde understreker at det er mye enklere å spille de andre på laget gode og lykkes som team, hvis man forstår hva de andre behøver for å bli best.

Avslutningsvis gir Jansen Hagen følgende råd til deg som trer inn i lederrollen for første gang:

– Vær tilgjengelig. Ikke la kalenderen din, møterommene og Teams ta kontrollen. Ha nok tid til å være til stede for medarbeiderne, for det faglige og sosiale. Avlys og avslå kompromissløst minst 50 % av alle møter du blir innkalt til. Bruk tiden sammen med flokken din.

Interessert i å jobbe hos TV 2?
Ledige stillinger
Åpen søknad
Nyhetsbrev