Fotojournalist

Se hvem vi er

Våre fotojournalister jobber tett med de ulike redaksjonene.

Diffen og AKE

TV 2 når ut til hele Norge med innholdet vårt både på TV 2 Direkte, TV2.no, TV 2 Nyheter, TV 2 Play og de fire sportskanalene våre. Akkurat nå satser og utvikler vi oss på flere digitale plattformer for å møte fremtidens brukere.

IPA Enkamera er en avdeling som består av rundt 60 medarbeidere fordelt i to byer. I denne gruppen har vi flere roller som fotografer, redigerere, videojournalister, tekniske utviklere, produksjonssjefer, deskkoordinatorer/planleggere og bildedesken.

Som fotojournalist jobber du tett på vår nyhets og sportsproduksjon. Våre ansatte er opptatt av å formidle med bilder og brenner for å utrykke seg visuelt. Flere i vår gruppe liker å jobbe selvstendig med egne ideer og saker, men den største delen av jobben jobber de i team med en journalist. Det er viktig at våre fotoredigerer tenker journalistisk, men også ønsker å utfordre måten vi jobber på, og tørr å utforske nye måter å formidle med bilder på og er med på å løfte den visuelle kraften vi har både innenfor stills og video. Jobben består i å jobbe som fotograf og redigerer, men også, men også mye LIVE på TV 2 Nyheter.

Teknisk utvikling

Vi jobber hele tiden med å utvikle måten vi jobber på og måten vi produserer innhold på. Flere fotografer i IPA Enkamera jobber med å levere enkle små flerkameraproduksjoner og deres mål er å forenkle tekniske løsninger, pakke OB-bussene ned i en enkel koffert og erstatte de gamle tunge broadcast-bilene med lettere og billigere løsninger. En viktig utvikling for fremtidens sports og nyhetsproduksjoner som nå leverer til alle TV 2s digitale og lineære flater.

Geir pa Floyen
BRB

Deskkoordinatorer

En annen utrolig viktig brikke i vår produksjonslinje er våre deskoordinatorer i IPA. To i Oslo og to i Bergen. Som deskkoordinator jobber du tett på daglig produksjon. Jobben består i å tilrettelegge all produksjon og fordele daglige ressurser. De håndterer også bemanningsplanlegging, holder i utstyrslogistikken som booking av kameraer og liveutstyr, og jobber tett med redaksjonsledere, vaktsjefer og produsenter med å få våre sendinger feilfrie på luften.

Bildedesken

TV 2 har siden 1992 opparbeidet seg mye verdifullt materialet. Bildedesken på nyhetene har ansvar for å arkivere nytt materialet fra våre sendinger. Denne desken har også ansvar for å programmere opptak av liveproduksjon som kommer inn. De er også en viktig brikke i salg av TV 2 sitt nyhetsmaterialet og har jobbet med å levere bilder til flere større produksjoner utenfor TV 2. De har ansvaret for all arkivering, er nå en aktiv brikke i å se på nye arkiveringsløsninger.

Interessert i å jobbe hos TV 2?
Ledige stillinger
Åpen søknad
Nyhetsbrev