Produsent

Se hvem vi er

Produsenten har det overordnede ansvaret for avvikling av sendingene og for å motivere teamet rundt seg.


P1180219

I teamet jobber produsenten tett med vaktsjef for sendingene, studiotekniker, programledere, grafikkavviklere og redaksjonen. Arbeidsoppgavene til produsenten er å planlegge og avvikle daglige direkte nyhets- og sportssendinger. Delta i planlegging og utvikling av nye og etablerte programmer sammen med redaksjonene, innholdsproduksjon- og teknologiavdelingen. Inkludert her er OB-produksjoner innen sport og aktualitet, samt sendinger dedikert for andre distribusjonsplattformer.

Våre produsenter må ha disse kvalifikasjonene:

  • Regi/fjernsynsutdanning (lang erfaring kan kompensere for kravet om utdannelse).
  • Inngående kjennskap til TV-produksjon generelt, og flerkameraproduksjon spesielt.
  • Kunne kommuniserer klart og tydelig i en konstruktiv tone, også under press.
  • Relevant erfaring som bildeprodusent/regi.
  • Kunnskap om, og interesse for nyheter og sport.
  • Kunne arbeide selvstendig, være initiativrik og alltid søke måter å forbedre sendingene, også under press.
  • God til å lede, motivere, engasjere og utvikle teamet.
  • Være sterkt delaktig i jevnlig evaluering og oppfølging av sendinger.
  • Kjennskap til våre produksjonssystemer og produksjonsteknikk.
  • Teknisk kompetanse, systemforståelse samt evne til å jobbe med stor grad av automasjon under produksjon.
Interessert i å jobbe hos TV 2?
Ledige stillinger
Åpen søknad
Nyhetsbrev